Log eerst in op uw account op www.benext.eu


Op de website kunt u tevens de infraroodpanelen en thermostaten handmatig bedienen. Dit wordt gedaan via het ‘Live’ tabblad.


1: Handmatig bedienen thermostaat


De thermostaten volgen het ingestelde tijdsschema dat u heeft ingesteld in de ‘regels’. Als u de thermostaten handmatig wilt instellen kan dit ook.


Stap 1:

Klik op ‘Klimaat’ op de hoofdpagina van de website.Stap 2:

Stel de gewenste temperatuur in door op de pijltjes te klikken. In de thermostaat worden twee temperaturen weergegeven:

- De bovenste temperatuur is de ingestelde temperatuur.

- De onderste temperatuur is de werkelijke temperatuur.Wijzigingen in de temperatuur worden na ±15 minuten naar de thermostaten verstuurd. De thermostaat zal dan de ruimte naar de ingestelde temperatuur brengen met een marge van 0.5 °C. 


Bijvoorbeeld: U wenst een temperatuur van 20 °C. De thermostaat geeft aan dat het in de ruimte 19.6 °C is. In dit geval zal de thermostaat de panelen aansturen te gaan verwarmen zodra de temperatuur gezakt is naar 19.4 °C.


2: Handmatig bedienen infraroodpanelen


Onder het tabblad ‘Live’ (bovenaan) en dan ‘Product’ (links) vindt u alle geïnstalleerde infraroodpanelen en door middel van de slider kunt u het dim-level van de infraroodpanelen instellen. 


Indien de temperatuur van de thermostaat hoger wordt ingesteld zullen de panelen door de thermostaat na ongeveer 15 minuten worden ingeschakeld. Vervolgens kunt u zelf het ‘Dimmer’ level aanpassen, dit is de intensiteit waarmee het paneel warmte uitstraalt (denk hierbij aan de conventionele draaiknop op de radiator). Zo kunt u de afzonderlijke panelen regelen en een gewenste verdeling van de warmte waarborgen.


Let op: De panelen zullen net als in de conventionele radiator-verwarmingsinstallatie bediend worden door de thermostaat. De thermostaat zal de panelen automatisch in- en uitschakelen (met een 15 minutenvertraging) om zo de ingestelde temperatuur te bereiken.


Stap 1:

Klik op ‘Product’ om naar de productpagina te gaan. Hier zult u alle aangesloten producten zien.Stap 2:

Kies het gewenste paneel dat u wilt bedienen.Stap 3:

Door middel van de slider kunt u het dim-level van het paneel instellen.Current_level - De actuele intensiteit van het paneel uitgedrukt in procenten.


Dimmer - De ingestelde intensiteit van het paneel uitgedrukt in procenten.


kWh - Het totale energieverbruik van het paneel.


Bereikbaarheid - De bereikbaarheid van de HomeIQ.