De intensiteit van de infraroodpanelen kunnen handmatig bediend worden via de Appen Website (voor het bedienen via de Website zie Hoofdstuk 3 op pagina 11.) Download de ‘BeNext’ app in de ‘Appstore’ (voor Apple producten) of in de ‘Play Store’(voor Android producten). Vervolgens logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.


Indien de temperatuur van de thermostaat hoger wordt ingesteld zullen de panelen door de thermostaat na ongeveer 15 minuten worden ingeschakeld. Vervolgens kunt uzelf het ‘Dimmer’ level aanpassen (denk hierbij aan de conventionele draaiknop op de radiator) om zo de afzonderlijke panelen te kunnen regelen en een gewenste verdeling van de warmte te waarborgen.


Let op: De panelen zullen net als in de conventionele radiator-verwarmingsinstallatie bediend worden door de thermostaat. De panelen handmatig aan- en uitzetten kan dus alleen als er geen thermostaat gekoppeld is. De thermostaat zal de panelen automatisch in- en uitschakelen (met een 15 minutenvertraging) om zo de ingestelde temperatuur te bereiken.


1: Handmatig bedienen thermostaat


In het hoofdscherm kan de thermostaat bediend worden door op de pijltjes van de gewenste thermostaat te drukken. 


- De grote bovenste temperatuur is de gewenste temperatuur. 

- De kleinere onderste temperatuur is de huidige gemeten temperatuur.

- De thermostaten reageren niet direct op lagere temperaturen om wisselvallig gedrag tegen te gaan, dit kan rond 15 minuten duren.


Als de thermostaten niet in het hoofdscherm worden weergegeven kunt u de thermostaten ook bedienen op de ‘Klimaat’ pagina.


Stap 1:

Druk linksboven in het hoofdscherm op de drie liggende streepjes.Stap 2:

Druk op ‘Klimaat’.


Stap 3:

Druk op de pijltjes om de ruimtetemperatuur in te stellen.2: Handmatig bedienen infraroodpanelen


In het hoofdscherm van de App worden de gewenste infraroodpanelen en thermostaten weergegeven, de gebruiker kan zelf instellen welke infraroodpanelen en thermostaten zichtbaar zijn in het hoofdscherm.


Panelen bedienen in het hoofdscherm


Stap 1:

Klik op ‘Products’ om de ingeklapte lijst weer te geven.Stap 2:

Kies het paneel dat u wilt bedienen en gebruik de sliders om een gewenste intensiteit in te stellen.Panelen bedienen in de ‘Producten’ pagina


Stap 1:

Om het keuzemenu te openen drukt u linksboven op de 3 liggende streepjes.Stap 2:

Klik op ‘Producten'.Stap 3:

Verschuif de ‘Dimmer’ van het gewenste paneel om het dim-level in te stellen.